• Fotoğraf Sayısı: 440
  • Proses Alanı: 45,59 Ha
  • Yer Örnekleme Aralığı (GSD): 3,29 cm/pixel
  • Üretilen Nokta Sayısı: 49.161.917
  • Ürün: Ortofoto, 3B Model ve Animasyon