• Fotoğraf Sayısı: 4.663
  • Proses Alanı: 532,99 Ha
  • Yer Örnekleme Aralığı (GSD): 2,75 cm/pixel
  • Üretilen Nokta Sayısı: 194.467.557
  • Ürün: Ortofoto, Nokta Bulutu ve DTM