• Fotoğraf Sayısı: 1.555
  • Proses Alanı: 347.97 Ha
  • Yer Örnekleme Aralığı (GSD): 4,50 cm/pixel
  • Üretilen Nokta Sayısı: 186.856.371
  • Ürün: Ortofoto, Nokta Bulutu ve DTM