• Fotoğraf Sayısı: 1.269
  • Proses Alanı: 66,43 Ha
  • Yer Örnekleme Aralığı (GSD): 2,24 cm/pixel
  • Üretilen Nokta Sayısı: 142.079.328
  • Ürün: Ortofoto, 3B Model ve Animasyon